Nyheder

 Skærpede retningslinier

Sundhedsstyrelsen har indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende,

sløvende medicin og Benzodiazepiner.

Derfor kan sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN bestilles hos os i vores konsultation.

Receptfornyelse kan ikke længere foregå pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Alle interesserede vil blive tilbudt samtale med henblik på hjælp til udtrapning/dosisreduktion.

 

Åbningstid onsdag fra den 01.12.2017:

Konsultation efter kl. 16.00 onsdag – kun efter aftale med lægen.