Nyheder

 ÆNDRINGER I LÆGEKLINIKKEN

Læge Elin Eskelund går på pension den 01.06.2019.

Læge Peter Bystrup starter den 01.06.2019.

 

Skærpede retningslinier

Sundhedsstyrelsen har indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende,

sløvende medicin og Benzodiazepiner.

Derfor kan sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN bestilles hos os i vores konsultation.

Receptfornyelse kan ikke længere foregå pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Alle interesserede vil blive tilbudt samtale med henblik på hjælp til udtrapning/dosisreduktion.

 

Åbningstid onsdag fra den 01.12.2017:

Konsultation efter kl. 16.00 onsdag – kun efter aftale med lægen.