Home

Lægerne i Jernbanegade, Støvring

Cindie, Kirsten, Peter og Lars byder velkommen sammen med Charlotte, Hanne, Julie, Jannie og Camilla.

Vi har to uddannelseslæger pr. 1. maj 2024, som begge hedder Christina. Christina Emborg er fase 3 og tæt på at være praktiserende læge, Christina Heinrichsen er i klinisk basisuddannelse og har været læge i ca. 1 år.

Julie Sandfeld og Amalie Made kommer en dag hver måned som led i videreuddannelsen til speciallæge i almen medicin.

NB forsidebilledet er for gammelt – bliver snart ændret(!)