Kighostevaccination af gravide

Kighostevaccination til gravide er midlertidigt genindført – igen..
Der har fra 1. november 2019 og indstil udgangen af 2022 været tilbud om kighostevaccination til gravide. Sundhedsstyrelsen skal lave en MTV (medicinsk teknologivurdering) for vurdering af, om kighostevaccination til gravide skal fortsætte som tilbud.

Det er dog besluttet politisk at indføre et midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide, indtil Sundhedsstyrelsens vurdering foreligger. Fra 20. januar 2023 indtil udgangen af marts 2023 kan gravide derfor igen tilbydes kighostevaccination.

Kighostevaccination skal tilbydes som led i 2. eller 3. graviditetsundersøgelse, idet vaccination skal ske mellem 24. og 32. graviditetsuge.

Kighostevaccination sidst i graviditeten giver en god beskyttelse hos barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Tilbuddet har været med til at reducere antallet af kighostetilfælde hos børn under 3 måneder.