Kighostevaccination af gravide er ophørt

Kighostevaccination til gravide har været midlertidigt forlænget igen og igen..
Der har fra 1. november 2019 og indtil udgangen af marts 2023 været tilbud om kighostevaccination til gravide. Sundhedsstyrelsen skulle lave en MTV (medicinsk teknologivurdering) for vurdering af, om kighostevaccination til gravide skal fortsætte som tilbud.

Tilbuddet er nu udløbet og der mangler afklaring på, om det indføres som et fast tilbud. Vi har forespurgt Sundhedsstyrelsen og fået det svar, at der forventes at komme afklaring på spørgsmålet i løbet af 2023.

Kighostevaccination skulle tilbydes som led i 2. eller 3. graviditetsundersøgelse, idet vaccination skal ske mellem 24. og 32. graviditetsuge. Tilbuddet har været med til at reducere antallet af kighostetilfælde hos børn under 3 måneder.