Uddannelseslæger

 

Cindie K. Gregersen, fase 3 uddannelseslæge

Cindie startede hos os i marts 2021. Hun er i en 12-måneders stilling som sidste del af sin hoveduddannelse. Hun er herefter færdig som speciallæge i almen medicin. Vi spørger tit Cindie til råds, og vi har fælles supervision. Cindie er dygtig og du kan trygt søge hende.

logo-76

Lægestuderende

Vi deltager også i den prægraduate lægeuddannelse. Du kan møde 7. semester studerende fra Aalborg Universitet, som har klinikophold i almen praksis i 3-ugers perioder. Du kan blive spurgt, om du vil undersøges af en lægestuderende. Du må selvfølgelig takke nej – men vi håber, du vil hjælpe og sige ja. De har meget grundig supervision, og arbejder kun på vores ansvar.

Tidligere uddannelseslæger (fra 2019)

Sarah Larsen, basisstilling (2020 – 2021)

Annette Østergaard, fase 3 (2019 – 2020)

Kasra Zarandi, introstilling (2018 – 2019)

Vores lægestuderende (fra 2019) Denne liste har vi glemt at føre – vi har 2-4 studerende pr. år, typisk i 3 ugers forløb.