Uddannelseslæger

 Annette 2019

Annette Østergaard

Annette er meget erfaren, og i såkaldt fase 3 stilling hos os. Hun startede i klinikken 1. oktober 2019 og skal være her i et år. Når hun er færdig hos os er hun færdiguddannet praktiserende læge.

logo-76

Lægestuderende

Vi deltager også i den prægraduate lægeuddannelse. Du kan møde 7. semester studerende fra Aalborg Universitet, som har klinikophold i almen praksis i 3-ugers perioder. Du kan blive spurgt, om du vil undersøges af en lægestuderende. Du må selvfølgelig takke nej – men vi håber, du vil hjælpe og sige ja. De har meget grundig supervision, og arbejder kun på vores ansvar.

Vores uddannelseslæger (fra 2019)

Annette Østergaard, fase 3 (2019 – 2020)

Kasra Zarandi, introstilling (2018 – 2019)

Vores lægestuderende (fra 2019)

Ida Katrine Ruby Linderoth (sept.-okt. 2019)

Nabil Luai Mahdi Al-Janabi (sept. 2019)