Uddannelseslæger

 

Julie Sandfeld, fase 1 uddannelseslæge

Julie startede hos os i februar 2022. Hun er hos os i første omgang i 6 måneder som den første af flere stillinger i sin hoveduddannelse frem mod at blive speciallæge i almen medicin. Hun bliver et fast indslag længe, for efter de første 6 måneder kommer hun hver måned under flere kommende sygehusstillinger, og senere igen hos os i 6 måneder i fase 2. Til sidst skal hun afslutte med 12 måneder i en anden praksis – det siger reglerne – i fase 3. Book du bare en tid hos Julie, som er en god læge. Julie får daglig supervision af de faste læger.

logo-76

Lægestuderende

Vi deltager også i den prægraduate lægeuddannelse. Du kan møde 7.-8. semester studerende fra Aalborg Universitet, som har klinikophold i almen praksis i 3-ugers perioder. Du kan blive spurgt, om du vil undersøges af en lægestuderende. Du må selvfølgelig takke nej – men vi håber, du vil hjælpe og sige ja. De har meget grundig supervision, og arbejder kun på vores ansvar.

Tidligere uddannelseslæger (fra 2019)

Cindie Gregersen, fase 3 (2021-2022)

Sarah Larsen, basisstilling (2020 – 2021)

Annette Østergaard, fase 3 (2019 – 2020)

Kasra Zarandi, introstilling (2018 – 2019)

Vores lægestuderende (fra 2019) Denne liste har vi glemt at føre – vi har 2-4 studerende pr. år, typisk i 3 ugers forløb.