Indberetning af Utilsigtede hændelser (UTH)

Hvis du som patient har oplevet, at der er sket en utilsigtet hændelse,  har du mulighed for at indberette hændelsen.

Patienter og pårørende har adgang til at rapportere utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Dette gøres i et rapporteringsskema på www.dpsd.dk