Medieomtale 2024

Vi har desværre været hængt ud i Nordjyske webavis siden fredag d. 2. februar 2024 og i den trykte avis mandag d. 5. februar 2024.

Vi er omtalt som en lægepraksis (sammen med 13 andre), der ikke overholder overenskomsten med Region Nordjylland. Det er vi meget skuffede over. Vi mener absolut, at vi overholder overenskomsten.

Vi mener, at både Region Nordjyllands afdeling Nære Sundhedstilbud, men også Nordjyske har skrevet ukorrekte påstande. Vi er særligt berørte over at blive hængt ud i pressen. Helt uden grund mener vi.

Sagen er: Den 30. januar 2024 modtog vi i E-boks et trusselsbrev fra Region Nordjyllands Nære Sundhedstilbud underskrevet deres chef. I kan læse det meste af brevet her: Brev fra regionen

Vores reaktion fredag d. 2. februar 2024 (samme dag, vi fik læst brevet) var at skrive til regionens Nære Sundhedstilbud med cc. til PLO-N (Praktiserende Lægers Organisation regionalt), at vi ikke var enige i  påstandene i brevet. Vi skrev til chefen for Nære Sundhedstilbud, at vi ikke mener, vores hjemmeside er i modstrid med overenskomsten. At vi ikke ville trues til at ændre teksten på vores hjemmeside. Og at vi ville indbringe deres trusselsbrev til Samarbejdsudvalget – et udvalg med både politikere, embedsmænd i regionen samt PLO-N, som holder møder om – samarbejdsproblemer.

Per mail samme fredag d. 2. februar har vi skrevet til Samarbejdsudvalget og bedt dem på næste møde – så vidt vi ved d. 27. februar 2024 – diskutere og forholde sig til trusselsbrevet og påstanden om, at teksten på vores hjemmeside ikke overholder overenskomsten.

Vi afventer tilbagemelding efter deres møde. Vi kan ikke forestille os andet, end at regionen må give os en undskyldning for trusselsbrevet.

Og så til medieomtalen:

Sent fredag d. 2. februar 2024 bliver vi – via tilfældige Facebook feeds – bekendt med, at Nordjyske havde publiceret en artikel, hvor vi blev hængt ud (uberettiget, mener vi jo) med klinikkens navn. Det gjorde vi sådan set ikke noget ved – vi har kun 24 timer i døgnet og skal også have tid til andet i livet…

Men da vi onsdag d. 7. februar blev klar over, at det har været trykt i Nordjyske om mandagen (vi er ikke så hurtige…), så skrev vi til journalisten samt chefredaktøren, der svarer med et link til en ny artikel om emnet, som forventes bragt torsdag d. 8. februar i den trykte avis. Med faktuelle fejl og igen risikoen for at blive hængt ud. Straks kontaktes den ansvarshavende chefredaktør – og efter 17 min. telefonsamtale loves det oplagt ukorrekte at blive ændret. Se her:

Skærmbillede 2024-02-07 194924

som efter samtalen blev ændret til:

Skærmbillede 2024-02-07 204842 efter

Vi føler os helt uberettiget trådt over tæerne. Først og fremmest af regionens afdeling Nære Sundhedstilbud, som ellers arbejder for et velfungerende primært sundhedsvæsen. Regionen bør overveje en anden strategi, hvis vi skal tiltrække flere praktiserende læger og vende den stigende udbrændthed blandt praktiserende læger i Danmark. Som trivselsundersøgelser desværre entydigt viser.  Vi er også frustrerede over, at Nordjyske ikke belyser påstanden fra flere sider, før vi som klinik hænges (uberettiget) ud i deres avis.

Vi har en arbejdsplads, hvor vi forsøger at hjælpe vores patienter og gøre en positiv forskel, og hvor vi kan lide at gå på arbejde. Det vil vi gerne blive ved med.

Efterskrift: I slutningen af maj 2024 har vi fået et svar fra Samarbejdsudvalget – at sagen er sendt til vurdering i Landssamarbejdsudvalget. Så vi må forvente et svar fra dem i løbet af nogle måneder. Nyhedsværdien er vist væk. Men vi var noget påvirkede af den uberettigede (mener vi) negative omtale.  Vi skriver her, når vi ved mere.